Extended bio

I am a Serra Húnter Associate Professor in the Department of Language, Literature and Social Science Education at the Universitat Autònoma de Barcelona. My research is framed within the study of linguistic practices in multilingual and multicultural educational contexts from a perspective that integrates linguistic ethnography, interactional sociolinguistics, ethnomethodology, creative inquiry and sociocultural learning theories. I am a member of the GREIP Research Centre and co-convenor of the AILA Research Network on Creative Inquiry in Applied Linguistics. I have led and participated in several Catalan, Spanish and European research projects, as well as a number of teaching innovation and socio-educational projects and have published my research in both international and local journals and books.

I was previously tenured lecturer and director of the Languages Department the Universitat Internacional de Catalunya, online tutor in the Master in Applied Languages at the Universitat de Lleida and tutor in the School of Languages, Cultures and Societies at the University of Leeds. I have also been a visiting researcher in the School of Education at the University of Leeds as part of the Beatriu de Pinós program (Government of Catalonia), and visiting researcher in the Urban Education program at the Graduate Centre of the City University of New York.

I completed my undergraduate and graduate studies in Australia, where I am from originally, and my doctoral studies in Catalonia.

****

Sóc Professora Agregada Serra Húnter del Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva trajectòria investigadora s’emmarca en l’estudi de les pràctiques lingüístiques en diferents contextos educatius multilingües i multiculturals des d’una perspectiva que integra l’etnografia lingüística, la sociolingüística interaccional, l’etnometodologia, els mètodes creatius i les teories socioculturals de l’aprenentatge. Sóc membre del grup de recerca GREIP i co-coordinadora de la xarxa internacional AILA Research Network on Creative Inquiry in Applied Linguistics. He liderat i participat en diversos projectes I+D locals, estatals i europeus, a més de projectes d’innovació docent i de socioeducatius. He publicat la meva recerca en revistes i llibres internacionals i locals.

He estat professora adjunta i directora del Departament de Llengües de la Universitat Internacional de Catalunya, professora del Màster en Llengües Aplicades de la Universitat de Lleida, i professora de la School of Languages, Cultures and Societies de la University of Leeds. També he estat investigadora visitant a la School of Education de la University of Leeds, formant part del programa Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya, i investigadora visitant al programa de Urban Education del Graduate Centre de la City University of New York.

Vaig completar els meus estudis de grau i de postgrau a Austràlia, el meu pais d’origen, i els meus estudis de doctorat a Catalunya.

***

Soy Profesora Agregada Serra Húnter del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y de las Ciencias Sociales de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mi trayectoria investigadora se enmarca en el estudio de las prácticas lingüísticas en diferentes contextos educativos multilingües desde una perspectiva que integra la etnografía lingüística, la sociolingüística interaccional, la etnometodología, los métodos creativos y las teorías socioculturales del aprendizaje. Soy miembro del grupo de investigación GREIP y co-coordinadora de la red internacional AILA Research Network on Creative Inquiry in Applied Linguistics. He liderado y participado en diversos proyectos I+D locales, estatales y europeos, además de proyectos de innovación docente y socioeducativos. He publicado mis investigaciones en revistas y libros internacionales y locales.

He sido profesora adjunta y directora del Departamento de Idiomas de la Universitat Internacional de Catalunya, profesora del Máster en Lenguas Aplicadas de la Universitat de Lleida y profesora de la School of Languages, Cultures and Societies de la University of Leeds. He sido también investigadora visitante en la School of Education de la University of Leeds como parte del programa Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya, e investigadora visitante en el programa de Urban Education del Graduate Centre de la City University of New York.

Completé mis estudios de grado y de postgrado en Australia, mi país de orígen, y mis estudios de doctorado en Cataluña.